Congres Illegaal Grondgebruik 2019

Wil jij weten hoe je echt succes behaald met verjaring? Heb jij altijd al eens willen weten hoe je collega’s van andere gemeente en bedrijven illegaal grondgebruik aanpakken?

Kom dan naar het congres Illegaal Grondgebruik 2019! Op deze dagen leer je alles wat je moet je weten over illegaal grondgebruik en hoor je van collega’s hoe zij hier succesvol mee om gaan!

Datum: 18 en 19 november 2019
Locatie: Nyenrode Business Universiteit

Lees meer >>

Nieuw: Expertgroep Noord-Nederland

Voor vakmensen uit Noord Nederland! De expertgroep is voor mensen die bezig zijn met (illegaal) grondgebruik op en aan het water en op het land. Mensen uit de praktijk dus.

We organiseren landelijke en regionale bijeenkomsten van experts grondzaken. Professionals zijn welkom die ervaring en kennis willen delen onder begeleiding van één van de beste experts op het gebied van illegaal grond gebruik en verjaring, mr. drs. Liesbeth van Leijen.

Lees meer >>

Nieuw: Expertgroep Zuid-Nederland

Voor vakmensen uit Zuid-Nederland! De expertgroep is voor mensen die bezig zijn met (illegaal) grondgebruik op en aan het water en op het land. Mensen uit de praktijk dus.

Expertgroep Zuid Nederland

We organiseren landelijke en regionale bijeenkomsten van experts grondzaken. Professionals zijn welkom die ervaring en kennis willen delen onder begeleiding van één van de beste experts op het gebied van illegaal grond gebruik en verjaring, mr.drs. Liesbeth van Leijen.

Lees meer >>

Expertgroep Snipperblauw

Voor professionals. De expertgroep is voor professionals die bezig zijn met illegaal grondgebruik op en aan het water. Mensen uit de praktijk dus. Drie bijeenkomsten per jaar.

Lees meer

 

 

Expertgroep snippergroen

ExpertgroepDe expertgroep is een groep professionals die bezig zijn met illegaal grondgebruik en snippergroen. Mensen uit de praktijk dus. Die weten waar ze het over hebben, naar vaak nogal ‘solo’ hun werk doen. Die weinig aanspraak hebben binnen hun organisatie over dit onderwerp.

Lees meer >>

 

Glashelder     Praktisch     Samen

Dát zijn de kernwoorden van Van Leijen Academie.

Praktisch. De maatschappij zit ingewikkeld in elkaar en dus het recht ook. De kennis van de Van Leijen Academie is actueel en gericht op praktijk: welke kennis heb je vandaag nodig om verder te komen? We slaan in elk boek, cursus of video altijd een brug van theorie naar praktijk. Zodat je verder komt.

Glashelder. Zo lang er al mensen zijn, is er recht. En dat ‘bos’ van wet- en regelgeving en zijn toepassingen groeit nog elke dag. Voor veel mensen is het recht een oerwoud geworden, waarin zij hun weg niet meer vinden. De Van Leijen Academie spreekt en schrijft elke dag normaal Nederlands. Aan de hand van plaatjes, schema’s en andere verhelderende zaken gaan we de materie te lijf. Basiskennis wordt grondig verkend, zodat jij als cursist weet welke kennis er nodig is.

Samen. Het recht is er voor mensen. De Van Leijen Academie is er ook voor professionals die verder willen komen. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. De Van Leijen Academie streeft naar kennisdeling en een directe uitwisseling van kennis en praktijk tussen cursisten en docenten. Niks rustig achteroverleunen en kennis passief verwerven, nee: actief meedoen. Jouw kennisbehoefte en praktijksituaties staan centraal.