spreekuur, in persoon of aan de telefoon – Elke woensdag en zaterdag

2 juni 2020 – Gemeente De Kompanjie,- Veendam – Expertgroep Noord-Nederland

4 juni 2020 – Locatie volgt nog – Expertgroep Snippergroen

11 juni 2020 – Gemeente Velsen (IJmuiden) – Expertgroep Holland

15 juni 2020 – Gemeente Altena – Expertgroep Zuid-Nederland

16 juni 2020 – Den Bosch – Masterclass succes met verjaring van grond

18 juni 2020 – Zwolle – Masterclass succes met verjaring van grond

23 juni 2020 – Utrecht – Masterclass succes met verjaring van grond

8 september 2020 – Eindhoven – Gratis expert meeting

17 september 2020 – Zwolle – Gratis expert meeting

22 september 2020 – Utrecht – Gratis expert meeting

6 oktober 2020 – Waterschap Vechtstromen – Sleen – Expertgroep Noord-Nederland

8 oktober 2020 – Waterschap Vallei en Veluwe – Apeldoorn – Expertgroep Snippergroen

2 november 2020 – Gemeente Eindhoven – Expertgroep Zuid-Nederland

16-17 november 2020 – locatie volgt nog – 7de Nederlands Congres Illegaal Grondgebruik

10 december 2020 – Gemeente Heerhugowaard – Expertgroep Holland