Onze Tarieven Juridische Bijstand

We hanteren binnen ons kantoor verschillende tarieven. In veel dossiers werken er namelijk regelmatig méér mensen van ons kantoor aan één dossier, omdat dat praktischer is, sneller gaat en vaak ook goedkoper is. We onderscheiden drie soorten tarieven:

Administratie en organisatie
Tarief: € 50,- per uur, exclusief BTW.
Denk daarbij aan zaken als:
— verzamelen en uitdraaien (voor zover nodig) van dossierstukken;
— aanvullen van dossierstukken met benodigde informatie – zoals kadastrale kaarten, notariële aktes, foto’s, enz;
— afspraken bevestigen, verslaglegging, telefonisch overleg en dergelijke.

Junior jurist
Tarief: € 75,- per uur, exclusief BTW.
Juridische werkzaamheden aan en in eenvoudige zaken, waarvoor een praktijkervaring is vereist van maximaal 3 jaar. Het gaat onder meer om:
— Het verzamelen en bestuderen van wet- en regelgeving en jurisprudentie bij complexe zaken;
— dossierstudie eenvoudige zaken;
— beantwoording van vragen;
— afhandeling eenvoudige zaken;
— bijwerken kennissysteem;
— waarnemen bij ziekte en vakantie.

Medior jurist
Tarief: € 95,- per uur, exclusief BTW.
Juridische werkzaamheden waarvoor praktijkervaring is vereist van 3 tot 7 jaar. Het gaat onder meer om:
— beoordeling van het dossier op volledigheid;
— dossierstudie;
— bezien welke kansen en bedreigingen er zijn;
— vervanging op hoofdlijnen bij ziekte en vakantie.

Senior jurist
Tarief: € 135,- per uur (bulk zaken) en € 185,- (incidentele advieszaken), exclusief BTW.
Juridische eindverantwoordelijkheid waarvoor praktijkervaring is vereist van minimaal 7 en het liefst 15 jaar. De senior jurist is de jurist die:
— de eindverantwoordelijkheid draagt in het dossier;
— correspondentie met jou en andere betrokkenen voert;
— de strategie en eventuele aanpassingen of afwijkingen met je bespreekt;
— eventuele onderhandelingen met de wederpartij voert en
— elke betrokkene in jouw dossier te woord staat op inhoudelijke zaken.

Vaste prijzen voor bepaalde producten
We hebben sommige van onze werkzaamheden in product-vorm gegoten, zodat wij daarvoor vaste prijzen kunnen hanteren. Wel zo duidelijk voor onze klanten. Je weet van tevoren precies wat je krijgt, en ook wat het kost.
Zie onze pagina met producten.

Heb je nog vragen over deze Tarieven Juridische Bijstand? Neem dan even contact met ons op. We helpen je graag verder!

Tarieven Juridische Bijstand van het Team van Van Leijen Overheidsrecht