Onze Tarieven Juridische Bijstand

Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2024

Administratie en organisatie
Tarief: € 70,– per uur, exclusief BTW.
Denk daarbij aan zaken als:
— verzamelen en uitdraaien (voor zover nodig) van dossierstukken;
— aanvullen van dossierstukken met benodigde informatie – zoals kadastrale kaarten, notariële aktes, foto’s, enz;
— afspraken bevestigen, verslaglegging, telefonisch overleg en dergelijke.

Senior jurist
Tarief: € 145,- per uur (bulk zaken) en € 185,- (incidentele advieszaken), exclusief BTW.
Juridische eindverantwoordelijkheid waarvoor praktijkervaring is vereist van minimaal 7 jaar. De senior jurist is de jurist die:
— de eindverantwoordelijkheid draagt in het dossier;
— correspondentie met jou en andere betrokkenen voert;
— de strategie en eventuele aanpassingen of afwijkingen met je bespreekt;
— eventuele onderhandelingen met de wederpartij voert en
— elke betrokkene in jouw dossier te woord staat op inhoudelijke zaken.

Interim jurist
Tarief: € 122,50 per uur, minimaal 8 uur per week, exclusief BTW.

Wat verstaan we onder bulkzaken?
Bulkzaken zijn zaken waarin we veel minder inwerktijd nodig hebben, omdat we al een duurzame relatie hebben opgebouwd met de opdrachtgever of cliënt en/of waarin we veel werk in korte tijd verrichten voor de cliënt of opdrachtgever. We kunnen dan onze overhead uitsmeren over veel meer uren dossiers. We hoeven ons dan ook in de regel minder in te lezen, minder voorbereidingen te treffen en/of we weten veel sneller wat de cliënt wil of waarover we adviseren. Kortom: we kunnen sneller en effectiever voor je aan de slag. Dat is effectiever en daar laten we jou graag van profiteren. Bulk scheelt ons tijd en dus jou geld. Denk daarbij dan aan:

  • Grote projecten, die minimaal 3 maanden in beslag nemen.
  • Projecten of dossiers waarin of waar een medewerker minimaal één dagdeel per week aan werkt, gedurende langere tijd.
  • Projecten en opdrachten voor klanten waar we eerder voor gewerkt hebben en die aansluiten bij eerdere opdrachten of dossiers.

In elke offerte geven we aan of er sprake is van bulkzaken.

Vaste prijzen voor bepaalde producten
We hebben sommige van onze werkzaamheden in product-vorm gegoten, zodat wij daarvoor vaste prijzen kunnen hanteren. Wel zo duidelijk voor onze klanten. Je weet van tevoren precies wat je krijgt, en ook wat het kost.
Zie onze pagina met producten.

Heb je nog vragen over deze Tarieven Juridische Bijstand? Neem dan even contact met ons op. We helpen je graag verder!